de banner van de regenboog

Regenboogviering 2022

Regenboogviering over ‘mens zijn’ en wat dat betekent
Zondag 23 oktober om 10:00 uur organiseren stichting ReR Purmerend en het Apostolisch
Genootschap een gezamenlijke regenboogviering in het gebouw van het genootschap aan de
Zonnelaan 22 in Purmerend. Het thema van de viering is: Mens zijn.
Na het succes van de regenboogviering van de vorige keren besloten stichting ReR Purmerend en het
Apostolisch Genootschap wederom de handen ineen te slaan en te zorgen voor een goede
samenwerking, waarin verbinding gezocht wordt. De werkgroep werkte aan een viering over
diversiteit in de breedste zin van het woord.
Een viering waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is en die een liefdevol en veilig klimaat biedt.
Tijdens de viering wordt gesproken over een God voor iedereen, niet alleen voor de gezellige
vriendenkring van ‘ons soort mensen’, maar voor alle mensen. Er wordt stil gestaan bij de vraag of
we de ander nog goed kunnen ‘verdragen’. Volgens het woordenboek betekent dit: bestand zijn,
doorstaan, dulden, harden, uithouden. Maar het kan optimistischer zegt de schrijfster van de
weekbrief van het Apostolisch Genootschap die voor deze viering wordt gebruikt: “Als je iemand
verdraagt, wil je diegene oppakken, vasthouden en weer neerzetten op een betere plek, dan waar hij
of zij vandaan kwam, bij de hand nemen, groter maken en optillen.” “Wat zou er gebeuren als we die
ander die wij niet goed kennen tegemoet treden, om uitleg vragen en echt gaan luisteren?”
Het Apostolisch Genootschap en stichting ReR Purmerend willen graag een ieder verwelkomen en
een veilige plek bieden, waar je thuis kunt komen in het leven en bij jezelf. Het wordt een viering met
echte verhalen van echte mensen, met dicht, muziek, zang en ook samen zingen. We werken in liefde
aan een menswaardige wereld.
De viering is vrij toegankelijk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen en deel te nemen.
Vanaf 9:30 is de deur open. De dienst kan ook online gevolgd worden via de volgende link:
https://youtu.be/yc2quHP7A3E. Er kan live gekeken worden, maar ook terug gekeken worden.20211010 104037 001

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren. U kunt deze cookies weigeren. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de website.